Termíny tréninků:

1. Minipřípravka (1. skupina: Dráža Ženatá, Marek Ženatý, Jana Valentová, Petr Stojanov; 2. skupina: Kateřina Šindelářová, Petra Šindelářová, Adéla Mušková)

Do 1. skupiny minipřípravky nabíráme pouze děti, které v září daného školního roku dosáhnou věku 4 let. Děkujeme za pochopení.

1. skupina: pondělí 16:00 až 16:45 (děti narozené v lednu 2017 až srpnu 2017)
2. skupina: pondělí 16:45 až 17:30 (děti narozené v září 2016 a mladší)

2. Přípravka (Jiří Kotlář, Petra Menčíková, Josef Kužel, Miloš Starý, Dráža Ženatá, Terezie Kopecká, Kateřina Hakenová, Jiří Záruba)

út 15:00 až 16:00
pá 15:00 až 16:00

Od 5.4. se konají všechny tréninky venku na stadionu!

3. Tréninková skupina pana Vlastimila Jenčka

každý den od 14:30 do 16:00 na stadioně, po individuální domluvě i v jiný čas.

4. Tréninková skupina Jany Naušové – mladší žactvo

Bude upřesněno

5. Tréninková skupina Petra Šindeláře a Jirky Kotláře

po 15:00 až 16:30
st 15:00 až 16:30
pá 15:00 až 16:30

6. Tréninková skupina Míry a Adama (Miroslav Hnát ml., Adam Zikmund)

po 15:00 až 17:00
út 16:00 až 18:00
st 14:30 až 16:00
čt 16:00 až 18:00
pá 16:00 až 18:00

7. Tréninková skupina paní Jany Naušové – dorost a junioři

po 15:00 až 16:30
út 14:30 až 16:00
pá 14:30 až 16:00

8. Tréninková skupina Luby Pokorného – běžci (Lubomír Pokorný ml.)

po 15:30 – 17:00 na stadioně
út 16:00 – 17:00 výběh
st 15:30 – 17:00 na stadioně
čt 6:30 – 7:30 kompenzační cvičení v novém K-Klubu
pá 15:30 – 17:00 na stadioně

9. Tréninková skupina pana Klimpla – oštěpaři (Bohuslav Klimpl)

Po individuální domluvě.

10. Vrhačská tréninková skupina (Josef Kužel, Jiří Kotlář, Petr Zelinka)

Po individuální domluvě.

11. Tyčkařská tréninková skupina (Milan Trejbal)

Po individuální domluvě.

Popis skupin a informace:

1. Minipřípravka

Minipřípravku navštěvují děti předškolního věku. Trénink probíhá formou her a cílem je, aby se děti naučily mít radost z pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Sraz vždy u výškařského sektoru atletického stadionu, v zimním období se tréninky minipřípravky konají v tělocvičně na 4. zš.

2. Přípravka

V přípravce čekají na děti prvního stupně základních škol další hry a hodně zábavy, přičemž do tréninku jsou již zařazeny některé atletické prvky, jako skok daleký, start z bloků a sprint, štafety, běh přes překážky a hody medicinbalem či kriketovým míčkem. Velká část tréninku je vedena soutěživou formou – překážkové a opičí dráhy, slalomy a další. Přípravka je vzhledem k velkému počtu zájemců rozdělena na dvě věkové skupiny.

3. Tréninková skupina pana Jenčka

Pan Jenček je nejzkušenější jičínský trenér a jeho rukama již prošly desítky a desítky skvělých svěřenců, které dokázal přivést minimálně na republikovou úroveň. Jeho doménou jsou především běhy na střední tratě, ale dokáže poradit se všemi atletickými disciplínami – sprinty, skoky, překážkami, vrhy a hody. Rovněž z hlediska věku svěřenců není nikterak vyhrazen, jádro jeho skupiny je tvořeno atlety a atletkami z druhého stupně ZŠ a středoškoláky.

4. Tréninková skupina Jany Naušové – mladší žactvo

Nově vzniklá tréninková skupina, která se skládá převážně z dětí ročníku narození 2010. Skupina funguje od září 2021. Důraz je kladen na všestrannost a rozvíjení rozličných atletických disciplín.

5. Tréninková skupina Petra Šindeláře a Jirky Kotláře

Tato tréninková skupina vznikla v září 2020 jako reakce na potřebu posunout další ročníky mladých atletů z naší přípravky směrem k systematičtějšímu atletickému tréninku. Tréninkovému programu vévodí všestrannost, přičemž na skoky a překážkový běh se více specializuje Petr Šindelář, zkušenosti s vrhačskými disciplínami naopak mladým svěřencům předává Jiří Kotlář. Skupinu navštěvují děti především ročníků narození 2008 až 2009.

6. Tréninková skupina Míry a Adama

Tato skupina vznikla v září 2017, kdy převzala nejstarší děti z atletické přípravky (ročníky 2005 až 2007). Jejich snahou je udržet si v tomto věku (svěřenců) atletickou všestrannost a nepodlehnout předčasné specializaci. Proto je trénink pestrý, zaměřený na sprinty, překážky, běhy, skoky, vrhy i hody.

7. Tréninková skupina Jany Naušové – dorost a junioři

Skupina paní Jany Naušové je tvořena dívkami a chlapci ve věku přibližně 15 až 19 let. V tréninku se zaměřují především na sprint a skok daleký, ale prostor dostávají i další disciplíny, jako hody a překážkový běh.

8. Tréninková skupina Luby Pokorného – běžci

Běžecká skupina Luby Pokorného má ve svém jádru chlapce a dívky ve věku 17 až 20 let, kteří se nebojí náročného běžeckého tréninku. Velkou část tvoří běhy na dráze či mimo ni, ale nepodceňují ani průpravná cvičení, posilování s medicinbalem a činkami, protahování a regeneraci. Skupina je specifická tím, že všechny tréninky absolvuje i trenér – svěží čtyřicátník Luba, který je prakticky vždy v dobré náladě, a svými stále skvělými výkony dokáže motivovat všechny svěřence k dobrým výsledkům jak na tréninku, tak na závodech.

9. Tréninková skupina pana Klimpla – oštěpaři

Pan Bohuslav Klimpl je specialistou na hod oštěpem. Minulý rok mu však odrostli dva svěřenci, které dokázal připravit na tu nejvyšší republikovou, a dokonce reprezentační úroveň. V současné době tedy spíše hledá nové svěřence a svěřenkyně na pomezí základoškolského a středoškolského věku, jenž by měli zájem o oštěp, ale i další disciplíny. Jeho výhodou je vysoká flexibilita tréninkových časů a uplatňuje individuální přístup k atletům.

10. Vrhačská tréninková skupina

Skupina zkušených jičínských vrhačů, kteří se chtějí především bavit a zůstat v kondici díky různým silovým atletickým disciplínám. Trénují spíše v jarním až podzimním období a na čase tréninku je potřeba domluvit se společně. Část tréninku je věnována posilování.

11. Tyčkařská tréninková skupina (Milan Trejbal)

I skok o tyči, jedna z nejobtížnějších disciplín atletiky, si nachází v jičínském oddíle své stoupence. Hlavní zásluhu na tom má tyčkařský guru Milan Trejbal, který stále udržuje svoji formu, navíc se rád podělí o své zkušenosti s dalšími atlety, ať už se jedná o dospělé či mládež. V letní sezóně lze tyčka trénovat na stadionu (nutná domluva s Milanem i podle počasí), v zimě navštěvují tyčkaři jabloneckou halu.