Informace pro rodiče pro rok 2022 – 2023

Tréninky: ročníky 2012 a mladší úterý a pátek od 15:00 do 16:00 hodin na stadionu, přes zimní období v hale sportovního areálu od 15:00 do 16:00 hodin.  Starší ročníky dle informace trenérů jednotlivých skupin.

Co je potřeba: vyplnit přihlášku (pouze noví), vyplnit souhlas GDPR (pouze noví – v záhlaví vyplňujete sportovce a podepisujete až dole, jako zákonný zástupce).                                                                                       

Příspěvky: sportující 2x a víckrát týdně 2000,-Kč, sportující 1x týdně 1000,-Kč, sourozenec 50%. Příspěvky lze hradit hotově na tréninku nebo zaslat na účet oddílu 19-6867490257/0100 – splatnost do konce října 2022. V důsledku současné energetické situace budeme, zřejmě od ledna 2023, muset upravit výši příspěvků.


Termíny tréninků:

1. Minipřípravka (1. skupina: Petr Stojanov, Aleš Kužel; 2. skupina: Kateřina Šindelářová, Petra Šindelářová, Adéla Mušková)

Do minipřípravky bereme pouze děti narozené v roce 2017! Do každé skupiny max. 25 dětí.

První trénink v novém školním roce proběhne v pondělí 5. září 2022.

1. skupina: pondělí 16:00 až 16:45
2. skupina: pondělí 16:45 až 17:30

2. Přípravka (Jiří Kotlář, Petra Menčíková, Josef Kužel, Miloš Starý, Dráža Ženatá, Terezie Kopecká, Kateřina Hakenová, Jiří Záruba)

Do přípravky se letos mohou přihlásit děti narozené v letech 2012 až 2016. Organizačně se přípravka dělí ještě na dvě velké podskupiny (podle věku), ale obě trénují současně.

První trénink v novém školním roce proběhne v pátek 2. září 2022.

úterý 15:00 až 16:00
pátek 15:00 až 16:00

3. Tréninková skupina pana Vlastimila Jenčka

každý den od 14:30 do 16:00 na stadioně, po individuální domluvě i v jiný čas.

4. Tréninková skupina Jany Naušové – mladší žactvo

Děti narozené v roce 2010 a 2011.

První trénink v novém školním roce proběhne v pátek 2. září 2022.

úterý 14:30 až 16:00
středa 14:30 až 16:00
pátek 14:30 až 16:00

5. Tréninková skupina Petra Šindeláře a Jirky Kotláře

Děti narozené v letech 2008 až 2009.

úterý 15:30 až 17:00
středa 15:30 až 17:00
pátek 15:30 až 17:00

6. Tréninková skupina Míry a Adama (Miroslav Hnát ml., Adam Zikmund)

Ročníky narození 2005 až 2007

pondělí 16:00 až 18:00
úterý 16:00 až 18:00
čtvrtek 16:00 až 18:00
pátek 16:00 až 18:00

7. Tréninková skupina paní Jany Naušové – dorost a junioři

pondělí 14:30 až 16:00
úterý 14:30 až 16:00
středa 14:30 až 16:00
pátek 14:30 až 16:00

8. Tréninková skupina Luby Pokorného – běžci (Lubomír Pokorný ml.)

po 15:30 – 17:00 na stadioně
út 16:00 – 17:00 výběh
st 15:30 – 17:00 na stadioně
čt 6:30 – 7:30 kompenzační cvičení v novém K-Klubu
pá 15:30 – 17:00 na stadioně

9. Vrhačská tréninková skupina (Josef Kužel, Jiří Kotlář, Petr Zelinka)

Po individuální domluvě.

10. Tyčkařská tréninková skupina (Milan Trejbal)

Po individuální domluvě.