V pondělí 12. března se v Porotním sále jičínského zámku udělovaly ceny nejúspěšnějším sportovcům našeho města Jičína. U této slavnostní příležitosti jsme nemohli chybět ani my – atleti.

Hlasování je tradičně postaveno na dvou pilířích. Jednak nominované sportovce hodnotí odborná komise, za druhé mohou své preference vyjádřit i občané, a to buďto přes internet, nebo na anketních lístcích.

Anketa je vyhlašována vždy pro osm soutěžních kategorií. Ceny přebírají sportovci do 14 let, do 19 let a dospělí, a to v oblastech jednotlivců a družstev. K těmto šesti kategoriím se dále přidává oblast veteránů a oblast handicapovaných sportovců. Devátá kategorie je nesoutěžní a předává se za celoživotní zásluhy v jičínském sportu. Letos cenu obdržel in memoriam pan Karel Malý, který se zasloužil o rozkvět jičínské házené.

Jičínská atletika má tradičně své reprezentanty na těch nejvyšších stupních a nejinak tomu bylo i letos. Vítězství v anketě si připsali Daniela Volná v kategorii do 19 let, Jaroslava Vaněčková mezi veterány a Petr Vrátil v oblasti handicapovaných sportovců. Krásná třetí místa přidaly Kateřina Šindelářová v kategorii dospělých jednotlivců a Tereza Flaxová v kategorii do 14 let.

Mezi družstvy jsme získali všechna tři první místa – postaraly se o to zástupkyně něžného pohlaví. Nejmladší žákyně si odnesly první cenu, dorostenky druhou a družstvo žen v silné konkurenci skončilo na třetím místě za házenkáři a judisty.

Zástupkyně družstva nejmladších žákyň s pohárem pro vítězné družstvo do 14 let.

 

Kompletní výsledky a obsáhlou fotogalerii najdete na stránkách městského úřadu zde.

Získaná ocenění nám udělala velkou radost. Jednak proto, že stvrzují úspěchy vybojované na dráze, jednak proto, že si snad atletika mezi hlasujícími občany udržuje dobrou pověst. Je to pro nás velkou motivací do další činnosti.

Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným, ať už v roli vyhlášených sportovců, trenérů, funkcionářů, rodičů, příbuzných a v neposlední řadě hlasujících. Věříme, že si příjemnou povinnost zopakujeme i za rok.